Kursy w toku.

Wkrótce zaprezentowany zostanie program kursów organizowanych na terenie Polski w 2018 r. We współpracy z dr. Paolo Tacconella i inni